Ďalšie alternatívne médiá SPRÁVNA A ADRESNÁ KOMUNIKÁCIA

2 Rádio

Rádio je jedným z najefektívnejších reklamných médií. Správny výber jednotlivých staníc, vhodné načasovanie, frekvencia nasadenia a kreatívne spracovanie zaručuje dobrú zapamätateľnosť reklamného posolstva a odovzdanie potrebnej informácie.

Možné formy reklamnej prezentácie

3 Outdoor

Propagácia na štandardných aj neštandardných outdoorových nosičoch všetkých typov na celom území Slovenska je zárukou oslovenia širokej masy ľudí. Kreatívne spracovanie je základom dobrej reklamy a so správnym umiestnením zaručuje zapamätateľnosť a s tým spojené požadované výsledky.

Nosiče vonkajšej reklamy

4 Regionálne televízie

Regionálna televízia je médiom sledovaným výhradne v danom regióne, takže pozná svojho diváka a informuje ho o situáciách, ktoré sa ho priamo dotýkajú. Na rozdiel od celoplošných televízií je príprava podkladov na výrobu reklamy finančne nenáročná a frekvencia nasadenia výrazne prispieva k požadovanému efektu.

Možné formy reklamnej prezentácie

5 Podnikové médiá

Väčšinou sa jedná o tlačové médiá - noviny, časopisy alebo brožúry v konkrétnom podniku. Oslovia určitú cieľovú skupinu alebo región a dostanú sa priamo k špecificky vyselektovanému respondentovi.

Možné formy reklamnej prezentácie

Na stiahnutie REGIONÁLNE MÉDIÁ / MEDIA KIT

2005 - 2012 ZOZNAM NAŠICH KLIENTOV